Đầu 3 câm là dấu hiệu xuất hiện của lô 36 – 39

Đầu 3 câm là dấu hiệu xuất hiện của lô 36 - 39